NEWS

logo-Bydgoszcz.jpg
zrealizowano_dzięki_wsparciu_Bydgoszcz.

KULTURA W SIECI 2020

Utwór "Chorea" na saksofonistę i fortepian powstał w ramach programu stypendialnego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE MIASTA BYDGOSZCZY

na skomponowanie utworu z okazji 110 rocznicy śmierci Zygmunta Noskowskiego

W ramach stypendium powstała kompozycja „Stepping & playing” jako forma upamiętnienia kompozytora Zygmunta Noskowskiego (zm.1909), który wykształcił takich twórców jak Karol Szymanowski czy Mieczysław Karłowicz, a sam był uczniem Stanisława Moniuszki. Prawykonanie utworu planowane jest na historycznym instrumencie Krall & Seidler, który Noskowski otrzymał jako dar polskiego narodu z okazji XXV-lecia działalności kompozytorskiej. Fortepian ten znajduje się w kolekcji instrumentów dawnych w Pałacu w Ostromecku i należy do najważniejszych eksponatów tej kolekcji. W 2018 został odrestaurowany i obecnie zachwyca swym oryginalnym wyglądem i brzmieniem.

TRIO FLORENCKIE W MEDIOLANIE

M. Dobrzyński – Trio florenckie (2003)

11.11.2018, 19:00

Museo del’ 900 Milan, Italy

Wykonawcy:

Ring Trio Wien

Sanghee Cheong, violin

Lilyana Kehayova, cello

Natalia Rehling, piano

ORESTES. II KWARTET SMYCZKOWY W KIJOWIE

M. Dobrzyński - Orestes. II Kwartet smyczkowy (2013)

02.11.2018, 19:00

Ukraińska Narodowa Akademia Muzyczna w Kijowie

„TANGO" W OPERZE BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU

M. Dobrzyński - Tango (2017), opera wg dramatu Sławomira Mrożka

26.10.2018, 19:00 – PREMIERA

27.10.2018, 18:00

28.10.2018, 17:00

Opera Bałtycka w Gdańsku                               

aleja Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

Tango jest produkcją Warszawskiej Opery Kameralnej, a projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje – zamówienia kompozytorskie, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

WIĘCEJ / MORE

 

„TANGO" W ESTOŃSKIEJ OPERZE NARODOWEJ​

M. Dobrzyński - Tango (2017), opera wg dramatu Sławomira Mrożka

22.10.2018, 19:00

Estonian National Opera
Estonia Avenue 4, 10148 Tallinn

Tango jest produkcją Warszawskiej Opery Kameralnej. Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

WIĘCEJ / MORE

ŚWIATOWE PRAWYKONANIE „2xH” MICHAŁA DOBRZYŃSKIEGO

W NARODOWYM FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU

M. Dobrzyński - 2xH (2018) do poezji Zbigniewa Herberta i fragmentów Księgi Hioba na aktora, kwintet fortepianowy, instrumenty perkusyjne i elektronikę – prawykonanie

11.10.2018, 19:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Czerwona

plac Wolności 1, Wrocław

Wykonawcy:

 

Surrealistic Five
Maria Machowska – skrzypce
Michał Szałach – skrzypce
Artur Rozmysłowicz – altówka
Filip Syska – wiolonczela
Bartłomiej Wezner – fortepian

 

Jerzy Machowski – aktor
Jan Wezner – instrumenty perkusyjne
Kamil Kęska – elektronika

Zamówienie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

WIĘCEJ / MORE

OPEROWE OLŚNIENIA ROKU 2017

MICHAŁ DOBRZYŃSKI „TANGO” W KATEGORII „NAJLEPSZA MUZYKA”

Jeden z najważniejszych portali branżowych teatrdlawas.pl przyznał kompozytorowi Michałowi Dobrzyńskiemu zaszczytne „Operowe Olśnienie Roku 2017” w kategorii „najlepsza muzyka”. Ponadto uhonorowano kontratenora Jana Jakuba Monowida kreującego główną rolę w operze "Tango" (postać Artura) w kategorii „najlepsza rola”.

WIĘCEJ / MORE

ŚWIATOWE PRAWYKONANIE UTWORU ZAMÓWIONEGO
PRZEZ "INTERNAZIONALE CHOPIN-GESSELSCHAFT IN WIEN'
WORLD PREMIERE OF WORK COMMISSIONED BY 'INTERNAZIONALE CHOPIN-GESSELSCHAFT IN WIEN'

 

M. Dobrzyński - Afterglows of Atlantis (2018)

 

20.03.2018, 19:00

Festsaal des Hotel Imperial, Wien 1, Kärtner Ring 16

 

Edward Zienkowski - skrzypce

Natalia Rehling - fortepian

Światowa prapremiera opery "Tango" Michała Dobrzyńskiego na podstawie dramatu Sławomira Mrożka / World premiere of "Tango" - Michał Dobrzyński's new opera

 

M. Dobrzyński - Tango * Opera na 7 partii solowych, 4-głosowy zespół wokalny i orkiestrę

reżyseria: Maciej Wojtyszko

scengorafia: Katarzyna Gabrat-Szymańska

ruch sceniczny: Jarosław Staniek

Orkiestra i Soliści Warszawskiej Opery Kameralnej

dyrygent: José Maria Florêncio

PRAPREMIERA: 8 grudnia (piątek) 2017, godz. 19, Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej

 

* Utwór pod tytułem „Tango” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

WIĘCEJ /MORE

 

World premiere of Michał Dobrzyński's new opera: "Tango" based on drama of Sławomir Mrożek in Warsaw Chamber Opera

Michał Dobrzyński - Operetka (Operetta)
ARMEL OPERA FESTIVAL 2017
02.07.2017, 19.30 Muth Theater Wien

 

„Operetka” Michała Dobrzyńskiego (z librettem oprac. na podstawie dramatu W. Gombrowicza) w reżyserii Jerzego Lacha została zakwalifikowana do prestiżowego Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Armel, którego jubileuszowa 10 edycja odbędzie się w Wiedniu.

 

Festiwal organizowany jest od 2008 roku, początkowo odbywał się w Szeged, następnie został przeniesiony do Budapesztu. Co roku udział w nim bierze pięć zespołów operowych z krajów całego świata (w tym roku – poza produkcją z Polski – będą to zespoły z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Węgier i Chorwacji).

 

Premierę „Operetki”, która odbyła się w kwietniu 2015 r. w Warszawskiej Operze Kameralnej, zaszczyciła swoją obecnością p. Rita Gombrowicz, obejmując wydarzenie patronatem honorowym. Opera Michała Dobrzyńskiego wystawiana była w Warszawie, zdobywając uznanie krytyków i publiczności, która wielokrotnie nagradzała dzieło owacjami na stojąco. Na szczególną uwagę zasługują fenomenalni artyści i realizatorzy dzieła. Dzięki zaproszeniu opery polskiego kompozytora na Festiwal Armel, "Operetka" zyskała niezwykłą szansę na światową promocję (patronat nad festiwalem objęły m.in. TV Arte i Mezzo).

 

 

TRANSMISJA NA ŻYWO 2 LIPCA 2017 GODZ. 19.30 TV ARTE (FR) / LIVE STREAMING:

http://www.arte.tv/fr/videos/076006-004-A/operetka-de-michal-dobrzynski-armel-opera

 

OBSADA WYKONAWCZA I WIĘCEJ INFORMACJI / MORE:

http://armelfestival.org/hungary/?lang=en

 

“Operetta” was classified to the International Competition and Festival Armel, whose jubilee 10th edition is to be organized in Vienna. The opera was selected from 5 opera productions (in program of the festival there are 4 other bands from Great Britain, Swede, Hungary and Croatia). The festival has been organized since 2008 and at the beginning it was organized in Szeged, and then it was in Budapest. This year jubilee edition is taking place in Vienna.

 

The premiere of „Operetta” which took place in April 2015 in Warsaw Chamber Opera  was graced with the presence of Rita Gombrowicz taking the honorary patronage over the event. The opera by Michał Dobrzyński was performed with a great success gaining a great recognition among critics and audience who rewarded the piece of art with standing ovations.

 

The qualification of „Operetta” by Michał Dobrzyński to the festival provides with an amazing chance for the world-wide promotion of the work (among the media, which have taken the patronage over the festival it is possible to enumerate TV Arte and Mezzo).

 

Michał Dobrzyński - Mgnienie III  (2016)
 

26 maja (piątek) o godz.19 w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbył się koncert finałowy pierwszej edycji 4-letniego programu "Muzyka Naszych Czasów" realizowanego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu odbyło się 12 koncertów w 12 miastach Polski, na których prezentowane były utwory kompozytorów wytypowanych do programu. Wśród artystów wykonawców utworu Michała Dobrzyńskiego "Mgnienie III" znaleźli się m. in. saksofonista Bartłomiej Duś, skrzypkowie: Jarosław Nadrzycki, Celina Kotz, Airis String Quartet). Zwieńczeniem programu będzie  wydanie utworów kompozytorów biorących udział w programie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym oraz płyty CD z koncertu otwierającego program, który odbył się 11 marca o godz.19 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

 

On 26 May at 19 at the Fryderyk Chopin University of Music there was a final concert of the first edition of 4-year program “The Music of Our Times” which was implemented over the patronage of the Minister of Culture and National Heritage. Under the program there were 12 concerts in 12 cities of Poland during which works of selected to the program composers were presented. The performers of Michał Dobrzynski's "Mgnienie II" were Bartłomiej Duś (saxophone), Jarosław Nadrzycki, Celina Kotz (violins), Airis String Quartet. Under the project it is planned to publish compositions in the Polish Music Publishers and the CD with the record of the Opening Concert which took place on 11 March at 19 in the Krzysztof Penderecki’s European Music Centre.

 

Michał Dobrzyński - Hiob-Zyklus (2017) prawykonanie / premiere
 

3 marca w Johanneskirche w Saarbrücken (Niemcy) odbyło się prawykonanie utworu HIOB-ZYKLUS na skrzypce, fortepian i elektronikę Michała Dobrzyńskiego. Projekt jest kontynuacją współpracy kompozytora z niemieckim artystą (wcześniejszy projekt „Das man mit Ihnen redet” zapoczątkowany w Berlinie w Bundestagu miał swój finał w niemieckim Singen). Utwór został zamówiony i wykonany na otwarciu wystawy Gero Hellmutha. W ramach współpracy planowane są dalsze wydarzenia, m.in. w Berlinie  oraz w Filharmonii Szczecińskiej (15.04.2018). Więcej informacji na temat tych projektów już wkrótce.

 

M. Dobrzyński - Hiob Zyklus (2017) na skrzypce, fortepian i elektronikę

PRAWYKONANIE: 3 marca (piątek) 2017, godz. 19, Johanneskirche, Saarbrücken (Niemcy)

Michał Dobrzyński - fortepian, elektronika

Ewa Gruszka - skrzypce

 

WIĘCEJ / MORE

 
On 3 March in Johanneskirche in Saarbrücken (Germany) there was premiere of Michał Dobrzyński’s HIOBZYKLUS for violin, piano and electronics. The project is the continuation of composer’s cooperation with German artist (the previous project “Das man mit Ihnen redet” initiated in Berlin in Buderstag finished in German Sigen). The work was ordered and performed at the opening of Gero Hellmuth’s exhibition. Under the cooperation the further events are being planned, including those in Berlin and in the Szczecin Philipharmonic (15.04.2018). More information about these projects soon.
Michał Dobrzyński otrzymał półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Scholarship of polish Ministry of Culture
 

W ramach projektu stypendialnego powstał III kwartet smyczkowy "Musica Delenit", inspirowany starożytną skalą Solfegio (tzw. solfeggio frequencies). Prezentacja założeń projektu stypendialnego odbyła się 14 maja 2017 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz 26 maja w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej w Bydgoszczy.

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

WIĘCEJ /MORE

 

Under the scholarship program it is planned to compose the String Quartet No. 3 “Musica Delenit” inspired by Solfeggio frequencies. The presentation of the scholarship project took place on 14 May 2017 in the Academy of Music in Bydgoszcz and 26 May in APK Bydgoszcz.

Michał Dobrzyński - Elegia II. Dialog?
 

W niedzielę 14 maja 2017, godz. 18 w Auli Copernicanum UKW w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1 odbyło się wykonanie utworu Elegia II. Dialog? (2008) Michała Dobrzyńskiego. Utwór wykonał Bolesław Siarkiewicz, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Poniżej krótka notka o utworze:

 

Od początku o Elegii myślałem jak o silnie ekspresyjnej przestrzeni muzycznej. Dźwięki skrzypiec w moim zamyśle odzwierciedlają to, co „wewnątrz”. Równie istotna jest cisza (pauzy) oraz momenty chwilowego „powstrzymania” ruchu, podczas których do głosu dochodzą dźwięki „z zewnątrz”. Balansowanie między obydwoma warstwami – rodzaj wewnętrznego „dialogu”, współtworzy istotę utworu. W Elegii II. Dialog? (2008) idea ta zyskuje dodatkowy wymiar: wytwarza go warstwa elektroniczna, która w całości powstała z nagrania partii skrzypiec. Powstaje zatem rodzaj dialogu, pozornie wzbudzającego odmienną, „zewnętrzną” przestrzeń.

 

WIĘCEJ / MORE

 

On Sunday 14 May 2017 at 18 in the Copernicanum Hall UKW in Bydgoszcz at Koperika 1 street there was the performance of Michał Dobrzyński’s work “Elegy II. Dialogue?” (2008). The composition was performed by Bolesław Siarkiewicz, the professor of the Academy of Music in Bydgoszcz. Below there is a short note about the work:

Since the beginning of the Elegy I have been thinking about the strength of expressive music space. The sound of violin is intended to represent what is “inner”. However, the silence (pauses) and the moments that stop the movement during which the sounds form “Outer” are heard are essential as well. The balance between both layers – some kind of interior dialogue co-creates the essence of the work. IN Elegy II. Dialogue? (2008) this idea gains an additional dimension: it is created by the electronic layer which was fully created with the recording of violin’s parts.  Some kind of dialogue which apparently provokes a different “outer” layer.